کد خبر: 284

تاریخ انتشار: بهمن ۲, ۱۳۹۶

انرژی مثبت – صخره و سنگ

صخره و سنگ اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد … If there weren’t stones and rocks where the river passes through, the sound of water wouldn’t be so graceful… مطالب مرتبط: No related posts.

صخره و سنگ

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد …

If there weren’t stones and rocks where the river passes through, the sound of water wouldn’t be so graceful…

ارسال دیدگاه