بازی بدمینتون

  • چرا بدمینتون بازی کنیم ؟

    چرا بدمینتون بازی کنیم ؟ تنها پاسخ واقعی این پرسش را هر کسی با پرداختن به این بازی و کشف آن می یابد . زیرا این بازی هم لذت بخش است و هم جالب. دلایل…