ویکتور

  • ویکتور اکسلسن ۲۴ ساله شد

    ویکتور اکسلسن ۲۴ ساله شد . ویکتور اکسلسن بازیکن دانمارکی که به در حال حاضر در رده اول رنکینگ جهانی قرار دارد و بزرگان بدمینتون در مقابل آن ناکام مانده اند سالروز تولد خود را…