ویدئو کلیپ

  • فیلم کوتاه از بدنسازی ساینا نهوال

    فیلم کوتاه از بدنسازی ساینا نهوال یکی از بازیکن برتر بدمینتون کشور هند ساینا نهوال از بازیکنان بدمینتون افرادی جهان که مقام های بسیار زیادی را کسب نمود.