فیلم بازی لیندان و لو کین یو در مسابقات جهانی بدمینتون تایلند ۲۰۱۹